TypeDrawer/FileSize

dir
Immergas  

dir
Junkers Bosch  

dir
Junkers Vanemad Seadmed  

dir
Sertifikaadid  

dir
Soojuspump Amitime  

dir
Vingugaasi Andurid  

pdf
Bosch Hinnakiri 202012.7M

Чтобы упростить ваш выбор

Газовые водонагреватели JUNKERS Minimaxx

JUNKERS более 100 лет производит газовые водонагреватели. Текущая номенклатура изделий включает 4 модели с наименьшими возможными размерами. Поэтому общее название семейства продуктов — «Minimaxx».

Важнейшим параметром газового водонагревателя является его мощность. Это зависит от того, сколько горячей воды вы можете получить. Подогрев воды наиболее сложен зимой, когда температура поступающей холодной воды может составлять + 4 … + 5? С. Чтобы повысить температуру на 35 ° C (до + 40 ° C) и достичь производительности горячей воды 10 л / мин, необходим водонагреватель мощностью не менее 24 кВт (350 ккал / мин). Мощность и размеры устройств взаимосвязаны: чем мощнее устройство, тем больше устройство.

Gaasi põlemisjäägid suunatakse korstnasse, ainult gaasisuitsu jaoks mõeldud kanalisse. Kõikidel tänapäeval müüdavatel veesoojenditel on tõmbeandur, mis lülitab seadme välja ebapiisava tõmbe korral korstnas. Selline aparaat on teie elupäästja, kui ta viieminutilise töötamise järel välja lülitub ning sunnib teid ruumi tuulutama. Mida võimsam on aparaat, seda parem peab olema tõmme ja suurem suitsukanali diameeter, sest põlemisjääkide hulk on suurem.

Kõigil Junkers Minimaxx mudelitel on leegimodulatsioon. See tähendab, et väikese veetarbimise korral vähendatakse gaasileeki ja suurema puhul suurendatakse. Sellega hoitakse väljuva vee temperatuur ühtlane. Sellegipoolest me ei soovita dušisegistiks valida kangsegistit, kuna võimalike temperatuurikõikumiste kompenseerimine on tülikas.

Gaasiveesoojendi põhipõleti süüdatakse alati pilootleegi abil, kuid pilootleegi süütamiseks on mitu võimalust. Odavamatel seadmetel süüdatakse valveleek käsitsi piesonupu vajutusega tekitatud sädemest. Elektronsüütega seadmetel saadakse energia nii sädeme tekitamiseks kui ka gaasiklappide avamiseks hüdrogeneraatorilt. See on vee vooluga käitatav elektrigeneraator. Elektroonse süütega veesoojenditel on peale gaasi kokkuhoiu eelis ka kasutusmugavuse näol. Kasutaja ei pea hommikuti süütama pilootleeki, mis õhu tõttu torustikus või nõrga piesosädeme tõttu ei taha alati süttida.

Kõige võimsamal gaasiveesoojendil, WRD18-2G, on ka tabloo, mis võimaldab näha väljuva vee temperatuuri.

Kõik «Minimaxx» veesoojendid on tehases seadistatud tööks maagaasiga, kuid neid on võimalik ümber seadistada vedelgaasile, milleks on saadaval vastavad detailikomplekid.

Veesoojendeid tarnib Junkersi Portugali koostetehas.

Kõigi seadmete paigaldusel tuleb loomulikult kinni pidada kohalikest, s.t Eestis kehtivatest paigaldusnõuetest.

Pilootleegiga aparaadid on WR11-2P ja WR14-2P.
Hüdrogeneraatoriga seadmed on WR14-2G ja WRD18-2G.

Tüübitähise selgitus
W — Veesoojendi, kõigi gaasiveesoojendite tüübitähise esimene täht
R — Võimsuse automaatne reguleerimine. Vähem vett — väiksem leek, rohkem vett — suurem leek. Gaasileegi moduleerimine toimub automaatselt, sõltuvalt läbivoolava vee hulgast.
D — Displei. Väljuva vee temperatuuri näidik.
11 — seadme maksimaalvõimsus: 19,2 kW = 11 l/min (Δt°=25°C) = 5,5 l/min (Δt°=50°C)
14 — seadme maksimaalvõimsus: 23,6 kW = 14 l/min (Δt°=25°C) = 7 l/min (Δt°=50°C)
18 — seadme maksimaalvõimsus: 30,5 kW = 17,6 l/min (Δt°=25°C) = 8,8 l/min (Δt°=50°C)
2 — Põlvkonna tähis
K — Seadme suitsutoru ühendatakse korstnalõõri
P — Pilootleek süüdatakse piesonupu vajutusega
G — Gaasileek süüdatakse automaatselt soojavee kraani avamisel, kuid sädeme energia võetakse generaatorilt, mida käitab voolav vesi.

Simmo Paomets
Gaspre tehniline juht

Чтобы упростить ваш выбор

Газовые обогреватели JUNKERS

Газовые отопительные приборы — это такие газовые отопительные приборы, которые помимо горелки, газовой арматуры и теплообменника содержат также детали, необходимые для работы системы отопления: циркуляционный насос, расширительный бак с диафрагмой, предохранительный клапан и т. Д. Газовые обогреватели можно повесить на стену, и их мощность обычно составляет 20… 35 кВт — в случае устройства с меньшей мощностью невозможно получить достаточное количество горячей воды через поток. Газовые обогреватели используются для отопления небольших (до 300 м2) частных домов и квартир и для производства горячей воды для бытовых нужд.

Отопительные приборы отличаются друг от друга…

1. … С точки зрения принципа зажигания основной горелки.
1.1 Для устройств с пилотным пламенем основная горелка зажигается от постоянно горящего часового пламени.
1.2 Устройства с электронным зажиганием воспламеняются с помощью искры, генерируемой электронным способом.
Junkers больше не производит никаких пилотных устройств пламени. Устройства с электронным зажиганием удобны для пользователя, так как нет необходимости запускать вручную.

2. … С точки зрения конструкции камеры сгорания.
2.1 Оборудование с открытой камерой сгорания забирает воздух, необходимый для сгорания, из помещения установки, а остатки сгорания направляются в дымоход с естественной тягой.
2.2 Оборудование с закрытой камерой сгорания включает в себя вентилятор, с помощью которого остатки сгорания направляются через специальную коаксиальную трубу, а воздух для сгорания отбирается со двора. В отсутствие лучшего мы называем их «турбо» устройствами.
Приборы с открытой камерой сгорания используются, если имеется подходящий дымоход с достаточной тягой. Высота дымохода должна составлять не менее 4 метров, а газовый дым нельзя подавать в тот же дымоход, что и печи на твердом топливе или в вентиляцию. «Турбо» устройства используются, когда нет дымохода или когда короткий дымоход не обеспечивает достаточной естественной тяги.

3. … С точки зрения принципа производства бытовой горячей воды
3.1 Бытовая горячая вода производится потоком. Проточная вода нагревается, поэтому требуемая мощность высока.
3.2 Для бытового горячего водоснабжения есть резервуар, в котором вода нагревается перед потреблением.
Текущее производство горячей воды означает, что прибор производит горячую воду только тогда, когда водопроводный кран открыт. Такое производство бытовой воды не позволяет получать горячую воду из крана, если расход воды ниже уровня подачи и не позволяет получать больше воды, чем позволяет емкость устройства. Мощность 20 кВт означает, например, производительность бытовой воды при повышении температуры на 6 л / мин? Т ° = 50 ° С. Из этого следует, что оборудование, в котором вода для бытового потребления производится проточным, подходит только для нужд одной семьи. Если потребность в горячей воде выше, или несколько потребителей нуждаются в воде одновременно, то единственным решением является подготовка воды для бытового потребления в резервуаре для горячей воды.

4. … с точки зрения автоматизации подключения
Автоматизация работы нагревателя важна для любой системы отопления, обеспечивая экономию затрат на отопление.
4.1 Установка температуры от термостата котла. В простейшем случае пользователь может вручную отрегулировать параметры воды, выходящей из устройства, но это обычно имеет тенденцию к задержке, что увеличивает потребление энергии.
4.2 Управление работой устройства комнатного термостата. Квартира, температура которой поддерживается комнатным термостатом, не должна быть большой (до 80 м2). Поскольку минимальная теплопроизводительность оборудования обычно составляет 7… 10 кВт, в случае небольших квартир комнатный датчик предотвращает чрезмерное повышение температуры в квартире. Правильный выбор пилотной комнаты очень важен для обеспечения правильной работы системы отопления. Улучшенные комнатные термостаты позволяют программировать время нагрева и экономить время, что также снижает затраты на отопление. Отопление в системе, управляемой комнатным термостатом, является циклическим: помещения отапливаются; затем время ожидания и комнаты остывают; затем снова нагревается. NB! В теплой комнате радиатор может быть холодным.
4.3 Управление работой устройства в зависимости от температуры наружного воздуха.
Автоматика температуры наружного воздуха рассчитывает температуру воды, поступающей в систему отопления, в соответствии с температурой наружного воздуха в соответствии с установленным графиком отопления. Таким образом, система отопления постоянно работает, а радиаторы все время греются, но когда температура наружного воздуха падает, их температура повышается, а когда она нагревается, она снова падает. В целом, автоматизация также включает в себя таймер, который можно использовать для управления переключением между режимами отопления и экономии. Такой контроль температуры используется в больших квартирах и домах, а также в системах, где радиаторное отопление сочетается с водяным подогревом пола.

5 …с точки зрения рода товара
5.1 Ceraclass — ZW14-2DH KE, ZW14-2DH AE, ZS14-2DH KE, ZS14-2DH AE
Ceraclass семейство продуктов включает в себя четыре модели: подключение к дымоходу и турбо-версию для прямого производства горячей воды и подключения к резервуару. Тепловая мощность оборудования составляет 14 кВт, но все же 24 кВт для лучшего производства воды для бытового потребления. Блоки ZW имеют пластинчатый теплообменник для производства бытовой воды, и пламя горелки модулируется в зависимости как от температуры воды на выходе, так и от скорости потока. В устройствах ZS переключатель направляет энергию в бак горячей воды, если требуется вода для бытового потребления. Устройства позволяют только добавить комнатный термостат для управления отоплением. Оборудование поставляется сборочным заводом Junkers Potugal.
5.2 CeraclassSmart — ZWA 24-2K, ZWA 24-2A, ZSA 24-2K, ZSA 24-2A
В приборах, где горячая вода вырабатывается потоком, контур горячей воды расположен в первичном теплообменнике. В установках с опцией котла энергия направляется с помощью переключающего клапана в контуре отопления резервуара, поэтому отдельный насос для заправки котла не требуется. В режиме обогрева автоматическая установка мощности (модуляция пламени) происходит в соответствии с потребностью в тепле. Устройства позволяют использовать только комнатный термостат для управления отоплением. Оборудование поставляется сборочным заводом Junkers в Турции.
5.3 CeraclassExellence —
ZWC24-3MFK, ZWC24-3MFA, ZSC24-3MFK, ZSC24-3MFA
ZWC28-3MFK, ZWC28-3MFA, ZSC28-3MFK, ZSC28-3MFA
ZWC35-3MFA, ZSC35-3MFA

Оборудование с подключением к дымоходу 24, 28 и 35 кВт и «турбонаддувом», для производства бытовой воды по потоку или в резервуар с горячей водой. Оснащен блоком управления Bosch Heatronic-3 и позволяет управлять обогревом с помощью температуры наружного воздуха или с помощью комнатного термостата. При использовании дополнительной автоматики FR или FW, можно каскадировать котлы и добавлять разные контуры отопления. Комбинированный уровень комфорта ГВС был максимизирован (теплообменник ГВС постоянно поддерживается в тепле при необходимости), и при необходимости можно также использовать рециркуляцию ГВС. Оборудование поставляется сборочным заводом Junkers в Турции.
Пояснение обозначений
Z — центральное отопление (Zentralheizung)
W — блок имеет теплообменник через поток для производства горячей воды (Warmwasser)
S — переключатель в устройстве позволяет производить горячую воду в цилиндре ГВС (Speicher)
D — дисплей
H — горизонтальная монтажная пластина
A — Оборудование CeraclassSmart
C — Модели CeraclassExellence для продажи
14;24, 28 või 35 — Мощность устройства в киловаттах
или 3 — символ генерации продукта
K — подключить дымоход (Kamingerät)
A — устройство с закрытой камерой сгорания (Aussenwand)
MF — многофункциональный дисплей и цифровое управление
Simmo Paomets
Gaspre технический менеджер

Чтобы упростить ваш выбор

JUNKERS конденсационные котлы

Конденсационные котлы используют энергию, выделяемую при конденсации водяных паров при сжигании газа, для повышения температуры теплоносителя, возвращающегося из системы отопления. Таким образом, используется «скрытая» теплота водяного пара в дымовых газах, что приводит к увеличению КПД устройства до 15%. Наилучшая эффективность котлов этого типа достигается при низких температурах нагреваемой воды. Для контроля температуры воды, выходящей из котла, все устройства имеют только термостат котла в комплекте. Для контроля температуры наружного воздуха или комнатной температуры необходимо добавить подходящий блок управления.
Конденсационные котлы Junkers разделены на четыре семейства продуктов.

1. CerapurSmart — ZSB14-3C, ZSB22-3C, ZWB28-3C
Конденсационные котлы малой мощности, оснащенные трехступенчатым циркуляционным насосом и блоком управления Bosch Heatronic 3. Использование подходящего регулятора температуры позволяет управлять устройством в зависимости от потребности в тепле различных потребителей тепла. Оборудование поставляется сборочным заводом Junkers в Турции.
2. CerapurComfort — ZSBR16-3A, ZSBR28-3A, ZWBR35-3A, ZBR35-3A, ZBR42-3A
Конденсационные котлы ZSBR и ZWBR оснащены саморегулирующимся насосом, расширительным баком и блоком управления Bosch Heatronic 3. Устройства ZBR не имеют расширительного бака и циркуляционного насоса, поэтому их необходимо добавлять во время установки в соответствии со схемой секции отопления. Использование различных регуляторов температуры позволяет управлять котлом в соответствии с потребностями потребителей тепла. Оборудование поставляется немецким сборочным заводом Junkers.
3. CerasmartModul — ZBS22/120S-2MA, ZBS30/150S-2MA, ZBS30/170S-2 Solar MA
Эти конденсационные котлы имеют встроенный термос для горячей воды. Этот тип бытового водного раствора позволяет достичь той же производительности в объеме, вдвое меньшем, чем у обычного нагревательного змеевика. Кроме того, температура котла ниже при производстве бытовой воды, что означает более высокую эффективность в случае конденсационного котла. Модель ZBS30 / 170S-2 Solar MA оснащена нагревательным змеевиком резервуара для подключения контура солнечного коллектора и автоматикой для его управления. Оборудование поставляется немецким сборочным заводом Junkers.
4. CerapurMaxx — ZBR65-1A, ZBR90-1A
Высокопроизводительные конденсационные котлы, которые в случае каскадного подключения позволяют увеличить мощность котельной до 450 кВт. В соответствии со схемой нагревательной части к устройству необходимо добавить циркуляционный насос, расширительный бак и т. Д. Выбор регулятора температуры также зависит от потребностей нагревательной части. Котлы поставляются голландским сборочным заводом Junkers.

Пояснение обозначений
Z — Центральное отопление (Zentralheizung)
W — блок имеет теплообменник через поток для производства горячей воды (Warmwasser)
S — переключатель в устройстве позволяет производить горячую воду в цилиндре ГВС (Speicher)
B — конденсатный котел (Brennwert)
R — автоматическое регулирование мощности нагрева
14,22,28, … — примерная мощность в киловаттах устройства
1, 2, 3 — символ генерации продукта
120/150/170 — объем горячей воды термос в литрах
A — устройство с закрытой камерой сгорания (Aussenwand)

Simmo Paomets
Gaspre технический менеджер

Чтобы упростить ваш выбор

Тепловые насосы JUNKERS

Тепловые насосы начали использоваться во всем мире еще в середине 20-го века. Однако только сейчас, когда цена на энергоносители выросла, мы начали уделять им больше внимания. По данным Ассоциации тепловых насосов, в 2007 году в Эстонии было установлено около 5000 тепловых насосов. Правда, большинство из них представляют собой тепловые насосы типа «воздух-воздух», которые используются для охлаждения летом, когда увеличивается количество более крупных тепловых насосов типа «земля-вода» и «воздух-вода». Каталог Junkers 2008 в настоящее время содержит только геотермальные тепловые насосы.

«Эффективность» теплового насоса характеризуется коэффициентом полезного действия (КПД) — отношением энергии, поставляемой потребителю, к потребляемой электроэнергии, но ее можно измерить в различных условиях. Большинство современных производителей разрешают КС 5, как и Junkers. Этот результат может быть достигнут только при тестировании компрессора, но среднегодовое значение для наземных тепловых насосов можно считать равным 3. Поскольку для получения более низкой температуры на выходе компрессору требуется меньше работы, наилучший результат достигается при использовании напольного отопления. Это также означает, что тепловая мощность теплового насоса ниже при более высоких выходных температурах.

По сравнению с другими источниками тепла для тепловых насосов очень важно правильно определить их размеры. Чтобы продлить срок службы компрессора, мощность теплового насоса должна быть выбрана таким образом, чтобы она покрывала 70-80% фактической максимальной тепловой потребности. Хотя требуется дополнительный обогрев, особенно в холодную погоду, компрессор теплового насоса не включается и не выключается часто при ежедневных, средних температурах.

Преимущества наземных тепловых насосов …
— низкие затраты на отопление, потому что? … ¾ энергия поступает из земной коры, которая является возобновляемой энергией
— процесс сгорания, при этом отсутствие дымохода и высоких температур
— независимость от поставок топлива и цен.
— длительная эксплуатация без технического обслуживания

Наземные тепловые насосы Junkers используют спиральный компрессор Mitsubishi с КПД до 5. Температура ГВС может быть повышена до 65 ° C. Сегодняшняя номенклатура Junkers имеет две группы наземных тепловых насосов — со встроенным баком для горячей воды и без него.
1. Насосы с баком для горячей воды TM60-1 — 5,5…5,9 kW, TM75-1 – 7,0…7,3 kW, TM90-1 — 8,4…9,1 kW, TM110-1 – 10,1…10,9 kW.
2. Насосы без бака горячей воды TE60-1 –5,5…5,9 kW, TE75-1 – 7,0…7,3 kW, TE90-1 – 8,4…9,1 kW, TE110-1 – 10,1…10,9 kW, TE140-1 –14,0…14,4 kW, TE170-1 – 16,3…16,8 kW
3. Подходящие бытовые резервуары с горячей водой для теплового насоса SW290-1, SW370-1, SW450-1.
Площадь нагревательных змеевиков этих резервуаров в несколько раз больше, чем у обычных котлов SO и SK, чтобы обеспечить лучшую теплопередачу.
Simmo Paomets
Gaspre технический менеджер

Небольшое объяснение нашего спроса на тепло.

Все мы потребители тепла. Глобальное потепление еще не дошло до того, что зимой в наших широтах нет необходимости отопления.
За последние несколько лет цены на все энергоносители, особенно жидкое топливо, резко возросли. Цена на природный газ сильно возросла в 2008 году и, хотя весной 2009 года она немного снизилась, с 1 сентября 2010 года цена кубического метра природного газа, включая акцизный сбор и услуги сети Eesti Gaas, составляет 7,59 крон. Если мы считаем, что эффективность отопительного оборудования составляет 90%, мы получаем цену энергии 0,88 крон / кВтч.
Цена на сжиженный природный газ всегда была сопоставима с ценой на электроэнергию, а цена на электроэнергию в Эстонии продолжает расти тихо, но неизбежно. 1 сентября 2010 года она составляла 1,17 … 1,61 крон / кВтч, в зависимости от комплектации.
Однако есть и более дешевые варианты. Удобным способом является использование теплового насоса типа «воздух-вода» с другим источником нагрева. Это позволяет вам выбрать тип отопления в зависимости от ваших потребностей и потребностей вашего дома.
График, представленный здесь, характеризует нашу потребность в тепле. Горизонтальная ось имеет наружную температуру. Вертикальная ось справа имеет дни. График тонкой линии показывает продолжительность температур, и мы видим, что у нас больше всего +1 ° C дней (около 21 дня в году). Левая вертикальная ось имеет мощность, необходимую для обогрева здания. Линия характеризует энергопотребление дома около 150 м2 (12 кВт при -21 ° C). Средняя вертикальная ось является продуктом этих двух: энергии, которая нужна дому при различных температурах наружного воздуха. График с толстой линией показывает, что наибольшая потребность в тепле находится в диапазоне -5 … + 5 ° C. Та же самая кривая применяется к заплаченным деньгам — самая высокая стоимость падает в этом диапазоне температур.

Тепловые насосы типа «воздух-вода» (включая воздух-воздух) по-прежнему работают спокойно при -15 ° C, но их производительность в это время составляет около 60% от номинальной. Отсюда следует, что нет смысла выбирать тепловой насос типа «воздух-вода» в соответствии с пиковой нагрузкой, но при низких температурах этому должен способствовать дополнительный нагрев. Потребители газа могут использовать газ, поскольку им придется сжигать более 750 м3 газа в год, чтобы оставаться в еще более низкой ценовой группе. Любой другой очаг может быть дополнительным источником. Температура, при которой отопительной системе требуется помощь, зависит от размера каждого конкретного дома и типа отопительного решения.
Важно, чтобы система отопления дома удовлетворяла вышеупомянутому максимальному потреблению в диапазоне температур
(-5 … + 5? С) низкие температуры до + 40? С. Это необходимо, потому что тепловые насосы достигают наилучшего коэффициента производительности (КПД) в низкотемпературной системе отопления, такой как пол с подогревом. По той же причине мы не пытаемся производить бытовую воду с помощью теплового насоса типа воздух-вода или, как обсуждалось выше, нагревать в очень холодную погоду, если производительность теплового насоса и КПД падают.
Теперь давайте немного посчитаем. Предположим, что в доме площадью 150 м2 газовые котлы могут сжигать 3000 м3 газа в год. Это будет стоить 3000 х 7,59 = 22770 крон. Если половина этой энергии берется из наружного воздуха с помощью теплового насоса, то при COP = 3 вы потребляете 4750 кВтч электроэнергии из требуемой энергии (14250 кВтч). Это будет стоить самый дорогой тариф
(1,61 кроны) в случае 7647 крон. При таком высоком потреблении электроэнергии, конечно, пришлось бы переоборудовать пакет электроэнергии, тогда использование теплового насоса позволило бы сэкономить 3700 … 7000 крон в год. Делай что хочешь с этим.
Следовательно. Подключив тепловой насос типа «воздух-вода» к существующей системе отопления, вы можете выбрать один из двух типов энергии и выбрать самый дешевый. Частично покрывая ваши потребности в отоплении энергией теплового насоса типа «воздух-вода», вы экономите природу и деньги. Добавив эту опцию к газовому отоплению, вы экономите иностранный газ и вместо этого используете энергию окружающей среды.

Мы предлагаем вам маломощный тепловой насос типа «воздух-вода» AMITIME, 3,8 кВт или AMITIME 6,7 кВт .

Для того, чтобы установить его, вам нужно пригласить менеджера проекта для оценки вопроса и …

  1. … убедитесь, что ваша система отопления или ее часть имеет низкую температуру, например, пол с подогревом.
  2. … найти место снаружи теплового насоса. Желательно возле котельной
  3. … найдите место внутри теплового насоса. Если возможно, 4 … 5 м снаружи и желательно внутри или рядом с котельной.
  4. … обеспечьте тепловой насос электричеством. Одна фаза (переменный ток 230 В) требуется через предохранитель на 16 А.

Simmo Paomets
Gaspre технический менеджер

Чтобы упростить ваш выбор

JUNKERS солнечные коллекторы

По словам ученых, солнце светит уже 5 миллиардов лет и, будем надеяться, будет сиять для другого. Солнечная энергия сделала возможным развитие жизни на Земле и накопление энергии ископаемого топлива в земной коре, которая истощается из-за человеческой деятельности. Это, в свою очередь, дало толчок развитию солнечных батарей, так как эта энергия ничего не стоит. Разработки происходят как в области солнечных батарей, производящих электричество, так и солнечных коллекторов, обеспечивающих тепловую энергию. Каталог Junkers содержит солнечные тепловые коллекторы, которые должны быть адаптированы для работы с системами отопления, вырабатывающими основную энергию.

Согласно литературным источникам, можно получать 300-450 кВт-ч тепловой энергии в год с помощью 1 м2 солнечных коллекторов в Эстонии, которые очень неравномерно распределяются по месяцам. Май-июнь-июль 60 … 70 кВт-ч, ноябрь-декабрь-январь 3 … 6 кВт-ч. Безусловно, для повышения температуры 200 литров воды на 50 ° C всегда требуется 11,6 кВт-ч энергии. Это показывает, что необходимость хранения энергии должна учитываться при использовании солнечных коллекторов, чтобы предотвратить отключение системы из-за кипения при производстве бытовой воды и для сохранения энергии в темноте. Использование солнечных коллекторов для производства горячей воды для бытового потребления, вероятно, сэкономит 50-60% энергии, используемой для бытового водоснабжения. Однако если вы используете аккумулятор тепла и накапливаете оставшуюся энергию для использования в системе отопления весной и осенью, экономия составит 25-30% от общего потребления энергии. Конечно, срок окупаемости системы зависит от цены основного энергоносителя. В случае зданий с жидким обогревом, это 10-15 лет, пользователи наземного теплового насоса должны согласиться на 3 раза дольше.

Каталог Junkers содержит 2 типа 4 разных плоских коллекторов из серии FKT Top и FKC Comfort. Каждая серия имеет одну модель для вертикальной установки и одну модель для горизонтальной установки. Абсорбирующая поверхность всех них составляет 2,23 м2. Модели FKC имеют немного более высокую отражательную способность, более низкую эффективность, но также и более низкую цену.
1. FKT-1S и FKC-1S — вертикальные коллекторы.
2. FKT-1W и FKC-1W — горизонтально установленные коллекторы.

Помимо коллекторов, каталог включает в себя крепеж, насосный агрегат, автоматизацию управления, а также теплоноситель Tyfocor L, который может выдерживать высокие и низкие температуры. Система солнечного отопления должна иметь резервуар для горячей воды для бытового потребления с двумя нагревательными змеевиками, которые также можно найти в каталоге:
1. SK300-1 Solar
2. SK400-1 Solar
3. SK500-1 Solar

Газоконденсатный блок CerasmartModul ZBS 30 / 170-2 Solar позволяет подключать солнечный коллектор непосредственно к нагревательному блоку без использования дополнительных блоков, так как они встроены в блок. В этом случае солнечный коллектор поддерживает производство бытовой воды.

Simmo Paomets
Gaspre технический менеджер