Hooldus

Kõik gaasiseadmed, samuti ka need, mida meie hooldame – JUNKERS, BOSCH, IMMERGAS, vajavad pikaajalise kasutamise tagamiseks regulaarset hooldust.

Gaasiveesoojendite ja katelde juhendites on enamasti kirjas, et hooldada tuleb 1 kord aastas. Siiski sõltub see sagedus samuti paigalduskohast ning ka soojusvaheti materjalist.

Gaasiveesoojendit, mis asetseb vannitoas, tuleb kindlasti igal aastal hooldada. See hooldus seisneb põhiliselt põleti, soojusvaheti ja suitsukubu puhastamises. Kuna vannitoa tolm on eriline – riide- ja nahaebemed, juuksekarvad jms. – siis õhuavade ummistumine sellise ollusega viib paremal juhul soojusvaheti  tahmumiseni  kuid halvemal juhul vingugaasi tekkeni.  Üksi hooldus ei eemalda vee kuumutamisel tekkivat katlakivi. See tegevus on juba tõsisem ettevõtmine.

Kindlasti tuleb kord aastas hooldada kondensaatkatlaid. Hea soojusülekande tagamiseks on neil kateldel leegi ja küttevee kanalid tehtud väga kitsad. Kanali ummistumisel oksiidi või mustusega on seda pea võimatu puhtaks saada – võib tekkida vajadus  soojusvaheti või terve katla vahetuseks. Katla  hoolduse käigus kontrollitakse ka põlemise kvaliteeti, leegikontrolli- ja ohutusseadiseid,  juhtautomaatika toimimist, suitsuärastust ja kondensaatvee äravoolu.  Samuti vahetatakse vajaduse korral deformeerunud tihendid ja elektroodid.

Eranditult kõigi olmes kasutatavate gaasiseadmete paigaldusruumis peab Eestis kehtivate eeskirjade kohaselt olema vingugaasi (CO) andur.

Tööpäeviti kella 9.00 kuni kella 16.30 registreeritakse teie hooldussoov üldtelefonil 6711100 ja teostatakse töö vastavalt võimalustele tööde graafikus.
Avariilised väljakutseid võib esitada ka puhkepäeviti 9.00 kuni kella 21.00-ni valvetehniku telefonile 5272262.
Tööde eest tasumine toimub vastavalt hinnakirjale.

SAADA MEILE INFOPÄRING