Seinakatlad

JUNKERS kütteaparaadid on palju aastaid olnud Eesti tarbijate hulgas hinnatud seadmed. Praeguseks on olukord muutunud, sest Robert Bosch, kelle kaubamärk Junkers on, asendab selle nimetuse Balti riikides BOSCH kaubamärgiga.
IMMERGAS toodab gaasikütte seadmeid samuti kaua – juba üle 50 aasta, kuigi Eestis pole nad samavõrd tuntud kui Junkers.

Enamus müügilolevaid seinakatlaid on kondensaatkatlad, kus põlemisel tekkiva veeauru kondenseerumisel on võimalik kuni 15% lisaenergiat kätte saada. Ainsal tavakatlal, milleks on Bosch GS4000, rakendatakse gaasi põlemisel tekkivate lämmastikühendite vähendamiseks põleti jahutamist kütteveega.
Katla valiku puhul on väga oluline otsustada sooja tarbevee tootmisprintsiip – nn. kombikateldel toimub see läbivoolava vee soojendamisega katlas ja boilerikateldel vee kütmisega eraldiseisvas soojavee mahutis.
Kondensaatkatelde suitsueraldus on võimalik kas õhu-suitsutoru abil või siis ka lõõri paigaldatud ühekordse happekindla plasttoru kaudu.
Kindlasti peab olema lahendatud tekkiva kondensaatvee ärajuhtimine kanalisatsiooni.